"Pomůžu ti, aby sis pomohl sám…"


Můj záměr

  • Mým záměrem je pomáhat druhým k uvědomění si vlastní síly. Věřím, že každý člověk má v sobě dostatek síly a možností osvobodit se od všeho co jej svazuje a svým životem projevovat svou jedinečnost.

„Pomůžu ti, aby sis pomohl sám“

Mé hodnoty

  • Respekt a úcta k druhým mi umožňují neposuzovat situaci druhých a soustředit se pouze na to, co jim pomůže najít vlastní řešení. Nemám právo, ani dostatek informací k tomu, abych jakkoliv posuzovala situace druhých. Respektuji právo na jakýkoliv postoj, protože vychází z konkrétní zkušenosti každého jednotlivého člověka.
  • Uvědomění je více než rada. Nerozdávám rady, protože komukoliv radit znamená věřit, že vím o jeho životě více než on sám. Mou prioritou je poskytnout druhým nástroje a informace, díky kterým dojdou k vlastnímu uvědomění, mohou se tudíž na věci podívat z nového úhlu pohledu a situaci vyhodnotit podle svých vlastníh hodnot. Toto uvědomění a hodnoty jsou pro ně pravdivé a uchopitelné.
  • Není důležité co se přihodilo, ale jaký k tomu zaujmeme postoj. V praxi to znamená, že nezáleží na rozsahu traumatu, ale na možnosti nalézt jeho skrytou hodnotu a tu transformovat ze zkušenosti v osobní sílu.
  • Zdroj řešení má každý v sobě. Nejlepší rady a řešení pocházejí z vlastního uvědomění. Toto uvědomění nepřichází z vnějšku, ale zevnitř.
  • Dělat něco jiného a jinak. Abert Einstein řekl: "Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“ Aby člověk dokázal změnit svou situaci, musí být schopen se se změnou ztotožnit. K tomu je nutná otevřenost novým úhlům pohledu, novým přístupům.

Můj přístup k metodám, které používám

Postupem času u mě došlo k prolnutí všech používaných metod, všechny totiž mají společného jmenovatele – řeč jazyka symboliky. Všechny nám ukazují svá poselství pomocí symbolických slov nebo obrazů, proto jsou propojitelné a velmi mocně působí na naše podvědomí.

Smysl využívání těchto metod nevidím pouze v odstraňování jednotlivých zátěží, se kterými lidé obvykle přicházejí, ale zejména v tom, že se těmito metodami učíme být více v kontaktu se sebou samými, být v kontaktu se vším, co k našemu životu patří. Postupně opouštět všechny naučené systémy přesvědčení. Nic nezavrhovat, nic neodmítat.

 


O mě

Má zkušenost s tarotem

První balíček karet jsem si pořídila v roce 1999. Chvíli jsem se snažila učit jejich významy, ale zanedlouho jsem zjistila, že mi to nestačí. Potřebovala jsem někoho, kdo by mi zodpověděl moje otázky „jak na to“. Tak jsem začala studovat tarot v hermetickém podání u Zuzany Antares. Mnohem později...

—————

Má zkušenost s Kineziologií One-Brain

Poprvé jsem se s touto metodou seznámila v roce 1997, kdy můj nejstarší syn začal mít potíže s dyslexií a dysgrafií. Máte-li doma prvňáčka a vidíte, jak zoufale bojuje s každým písmenkem, máte obavy o jeho další vývoj ve škole, zda vůbec školu zvládne a jak, vyzkoušíte všechno. Psychologie...

—————

Má zkušenost s rodinnými konstelacemi

Kurzy Kineziologie One-Brain se zabývají tématy, která nejvíce reflektují náš osobní příběh. Tento proces oproštění se od starých traumat začíná tam, kde jsme se poprvé naučili, že nemáme volbu a tím ani zodpovědnost za vlastní život – ve škole. Poprvé v životě musíme sedět, i když se nám chce...

—————