"Pomůžu ti, aby sis pomohl sám…"


Historie

Rodinné konstelace zavedl Bert Hellinger (*1925), který tuto metodu vyvinul v osmdesátých a devadesátých letech. Hellingerův fenomenologický přístup se částečně opírá o psychodrama, vyvinuté rakouským lékařem Jakobem Levy Moreno, rodinné rekonstrukce a sochání Virginie Satirové a hypnoterapii Miltona Ericksona.

Zde je odpověď, kterou Bert Hellinger poskytnul na otázku, jak objevil nebo vyvinul metodu rodinných konstelací:

"Vše je založeno na pozorování. Nemám o tom žádnou teorii. Viděl jsem tisíce rodinných konstelací a vyměňoval jsem si mnoho zkušeností a pozorování s jinými kolegy, kteří také konstelace dělají. Našli jsme některá základní pravidla, která v rodinách fungují. Ale nemůžete je použít jako teorii. Ukazují směr, ale každá rodinná konstelace je jiná. Nemůžete se spolehnout na předchozí konstelaci a aplikovat ji na další. Existují samozřejmě podobnosti, musíte se však na ně dívat pokaždé nově. A tak se terapeut nikdy nepřestává učit."


Řád lásky

"Mnoho lidí se domnívá, že když budeme dost milovat, láska zvítězí a vše se v dobré obrátí. Ale zkušenost ukazuje, že to není pravda. Někdy se musí rodiče bezmocně dívat na dítě, kterému, ačkoli je milováno, se daří jinak než doufali, možná onemocnělo, nebo je závislé na drogách, nebo tragicky spáchalo sebevraždu. Takové zkušenosti ukazují, že kromě lásky je potřeba ještě něco dalšího, aby mohla láska uspět. To co láska vyžaduje je, abychom porozuměli a následovali skrytý Řád lásky."

Bert Hellinger


Systemické versus rodinné konstelace

V praxi se setkáváme s těmito dvěma výrazy. Toto rozdělení pouze upozorňuje, že ne vždy se musí jednat o zapletení v rodinném systému, může se jednat například o zapletení v systému firmy. Lze postavit také takzvané metakonstelace, tedy konstelace zobrazující dynamiku jakéhokoliv systému či tématu, které si zvolíme. Ve všech případech však byly vypozorovány podobné souvstažnosti a zákonitosti. Jsou jen zasazeny do odlišného rámce fungování.


Proč stavět konstelace?

Každý z nás se pohybuje v nějakém prostředí, a nebo spíše v prostředích (rodina, práce, přátelé...). Ke každému prostředí se nějak vztahujeme či máme vazby, jsme jeho součástí, součástí systému vazeb, ke kterým patříme. Uvnitř každého společenství máme určitou roli. Některé role jsme si vybrali sami (kamarád, partner), do některých jsme se narodili (syn, dcera, vnučka, neteř). Některé z nich se nám nemusí nutně líbit, a můžeme mít pocit, že s tím nedokážeme sami nic moc udělat.

Stává se, že se jakoby zacyklíme v nějakém modelu chování a poté se nám například opakují situace, které jsou si podobné jako vejce vejci, ale člověk není schopen z nich vystoupit a dělat věci jinak. Navíc tyto situace mají tendenci projevovat se s větší a větší intenzitou.

V prvé řadě je potřeba si ujasnit téma pro konstelaci. Někdy je téma jasné a není třeba o tom dlouho diskutovat. Často však lidé přicházejí s mnoha tématy naráz a nebo mají v sobě chaos myšlenek, stavů a událostí a je pro ně těžké se zorientovat, natož něco pojmenovat.

Někdy se nám dějí podobné věci v různých rovinách našeho života, a tak je někdy těžší rozlišit, z jaké roviny je důležité v danou chvíli se na ně dívat. Člověk nemá potřebný odstup.

Rodinné konstelace umožňují tyto modely (systémy) a jejich dynamiku rozkrýt a získat patřičný odstup, který nám umožní vidět, kde jsme se „zadrhli“ a proč. Jejich prostřednictvím můžeme odkrýt svá zranění, převzaté role, které nám nepatří nebo objevit chybějící součásti a podobně.

Důležitější však je, že pomocí rodinných konstelací máme možnost svá „zacyklení“ dát do rovnováhy a tím změnit


JAKÝ JE PRŮBĚH KONSTELACE

V prvé řadě je potřeba stanovit téma, pokud klient nemá úplně jasno, pomohu mu se v jeho tématu pomocí otevřených otázek zorientovat.
Při práci s konstelacemi používám kineziologický test, což považuji za jedinečnou výhodu. Kineziologický test je velmi užitečný zejména v tom, že umožňuje soustředit energii v konstelaci pouze na ty součásti, které jsou opravdu důležité a zároveň nic nepřehlédnout.
 
Dle  způsobu rozestavění (konstelační deska/zástupné papíry) klientovi vysvětlím, jaký bude postup. Klient má také kdykoliv možnost se v průběhu na cokoliv zeptat. 
 
Klient rozestaví výchozí pozici konstelace, to znamená, že v prvé řadě je potřeba rozkrýt dynamiku vztahů, jak fungují a proč. Na základě této dynamiky přistupujeme k procesu, který nastoluje rovnováhu v daných vztazích. Mohou to být léčivé věty nebo vstupují do konstelace prvky, které chyběly a podobně. 
 
Po konstelaci kineziologickým testem kontroluji případný zbytkový stres. Pokud se projeví, koryguji jej za pomocí kineziologických korekcí. Považuji za důležité, aby klient odcházel ve své rovnováze.

SKUPINOVÉ a individuální konstelace

Skupinové konstelace jsou prováděny za přítomnosti účastníků, kteří vstupují do jednotlivých rolí v konstelaci. Individuální konstelace jsou určeny pro jednotlivce. Pro tyto konstelace se používá buď rozestavění na konstelační desce, t.j. pomocí figurek, a nebo se pro rozestavění používají papíry, které symbolicky zastupují jednotlivé pozice v konstelaci.

Může se to naučit každý?

Určitě ano, sama mám osobní zkušenost s výcvikem rodinných konstelací rakouských facilitátorů Dr. Arnolda Polivky a Evy Polivky, kineziologů, kteří zakomponovali výhodu znalosti svalového testu v práci s rodinnými konstelacemi. V České republice spolupracují s Romanou Šlezarovou, která také pořádá jejich výcvikové kurzy u nás. Dalším lektorem pořádajícím výcvik v ČR je Jan Bílý.