"Pomůžu ti, aby sis pomohl sám…"


O původu Tarotu

Odkud tarot pochází? Existuje spousta rozličných názorů a tvrzení od různých autorů na toto téma. Není divu. Pokud se totiž snažíme dopátrat toho, odkud pochází ony karty v té podobě, jak je známe dnes, můžeme se dočíst, že k nám přišly z Egypta, nebo z Itálie nebo třeba z Tramtárie. Ve své podstatě však tarot pochází odevšad a odnikud. Je totiž třeba si uvědomit, co to tarot je.


Co je to tarot

Odjakživa se člověk snaží pochopit odkud pocházíme a kam jdeme. Ve chvíli, kdy se člověk začne ptát, odkud přicházím, kde jsem a kam směřuji, začíná se zamýšlet nad základními ideami – směru a času. Už pro samotné směřování máme jednoduché symboly. Mohu-li se tedy ptát – co je nahoře? - co je dole? Mohu to vyjádřit i obrazem:↑↓

Každý symbol okamžitě působí na celou naši nervovou soustavu. Ať už se nám to líbí nebo ne, s okamžitou platností vyvolá nějaký pocit, a to i v případě, že danému symbolu vědomě nerozumíme! Symbol má schopnost vyvolat emoci.

Emoce (z lat. e-motio, pohnutí) jsou našimi “hybateli”. Vždy nás k něčemu “pohnou”. A o to přesně u tarotu jde, aby nás k něčemu pohnul. Aby zmapoval naše pohnutky. Aby rozhýbal naše uvědomění. A k tomu tarot používá obrazy, které působí na naše emoce. Emoce jsou pohybem zevnitř ven. Z nevědomí do vědomí. Je to pohyb duše a tarot zobrazuje o jaký typ pohybu (emoce) v danou chvíli a v závislosti na dané otázce jde.

Každý, kdo se začne zabývat tarotem opravdu do hloubky, dříve či později narazí na to, že se potřebuje seznamovat se symboly a jejich významy.

Podobně opravdu poctivý zájemce o taje tarotu narazí na to, že tarot je starobylé židovské učení a patří k němu i další odvětví, kterými je třeba se zabývat. Symbolismem počínaje, přes kabalistická učení, kabalistický strom života, alchymii a hebrejskou posvátnou abecedou to jistě nekončí.

Nejde ani tak o to, že by se bez těchto nejednoduchých oborů vykladač tarotu nedokázal obejít při takzvaném výkladu budoucnosti, jde však o to, že pravý význam tarotu v takových výkladech vůbec nespočívá. Dokonce bych řekla, že jej lze považovat v podstatě za nižší formu práce s tarotem jako takovým vůbec.

Tarot chápu jako kabalu v obrazech. Pokud jej takto přijímáme, dává nám mnohem větší možnosti uchopení. 

Co je symbol?

Symbol je druh znaku, což je smysly vnímatelná skutečnost, která poukazuje na něco, co takto  vnímatelné není. Obsahem každé tarotové karty je mnoho symbolů. Každá tarotová karta má mnoho vrstev významů. Při výkladu jde o to spojit ty významy z jednotlivých karet, které se buďpodporují nebo naopak jsou v přímém rozporu.


Tarot v hermetickém pojetí

Za hermetické pojetí tarotu považuji to, které respektuje dualitu tohoto světa, tedy bere v potaz, že každý symbol, i každá událost má v sobě obsaženy oba póly, každá karta obsahuje světlou i temnou stránku. Neztotožňuji se tedy například s výklady typu karta Slunce je pouze pouze pozitivní a zalitá sluncem, všechno dobře dopadne a podobně. Jelikož jedním z jeho stínových významů je také ego a jeho působení ve smyslu přílišné soustředěnosti na sebe, zkrátka všeho moc škodí a i Slunce nás může pěkně spálit.

Hermetické pojetí se opírá tedy o poznání naší celistvosti. Každá událost v našem životě má svůj význam a nelze dělit události pouze na dobré a špatné. Ve snaze ty špatné vymýtit bychom tak říkajíc vylili s vaničkou i dítě. Nevím, jakou zkušenost máte a co vaše zkušenosti formovalo, pro mě vždy ty nejhorší zkušenosti obsahovaly vždy nejvíce poznání. Neznamená to, že bych si v nich libovala. V tomto světě nemůžeme prožívat jen idylku, ale také neprožíváme jen samé ústrky. Jde jen o to, zda jsme jedno či druhé schopni vůbec registrovat. A když už dění správně zaregistrujeme, zda jsme schopní s ním něco konstruktivního udělat. A právě k vyváženému pohledu na naši současnou situaci a zvážení našich dalších možností nám může tarot velmi přispět. Může nám přispět k uvědomování si.

Pokud si uvědomuji, co je v mé situaci skryto, mohu ji měnit a nebo využívat skrytých darů, které mi nese. Pokud si skryté souvislosti neuvědomuji, nemůžu s nimi ani nic dělat, ani je jakkoliv využít. To vede nejčastěji k tomu, že se nám v životě opakují ty samé situace pořád dokola, a to se zesilující se tendencí. Jsme tak nuceni si je konečně uvědomit. Někdy to může trvat i celý život. A to není třeba. Není třeba opakovat stejné situace a chyby, není třeba opakovat chyby našich předků a podobně. Zkrátka není třeba se zacyklovat v událostech našich životů.

Jaký tarot používám

Používám tarot Aleistra Crowleyho, čili Thoth tarot. Crowley byl dozajista snad jedním z nejkontroverznějších lidí, co kdy kráčeli po této planetě. Dal však světu kromě svých rozporů také novoaeonskou podobu tarotu. V Crowleyho balíčku karet, které ilustrovala Frieda Harris je 80 karet (klasický tarot jich má jen 78). Je to symbolický počet související s kartou XVI. Věž, písmenem hebrejské abecedy souvisejícím s touto kartou je פּ(Pe) význam – ústa. Ústa skrývají jazyk. Slovem, čili vším na co myslíme, co nám přijde na mysl, tím konáme. Slovo tvoří. Vždy je první myšlenka – idea a až poté následuje jakékoliv konání, čin, tvoření. Uvnitř znaku pro Pe je skryté obrácené jod, které je jazykem v ústech, tedy tím, co jazyk (slova) tvoří. To je jejich účel – vyjadřovat. (Vy)jádřit se, tedy vyjít z jádra věci. Podobně tarot vyjadřuje skryté děje a myšlenky.

Crowleyho tarot je propojen s Thelemickým učením. Z něj také vycházejí významy symbolů, postavení velkých Atu na stromě života a podobně. Hojně využívá egyptských mytologických božstev a symbolů s nimi spojených a v neposlední řadě se opírá o Knihu zákona (Liber AL vel Legis), která dle vyjádření samotného Crowleyho mu byla nadiktována entitou jménem Aiwass. Kniha zákona je evokačním textem, který zahrnuje myšlenky Nového Aeonu, tedy období, které začalo právě s jejím nadiktováním v Káhiře 8.-10.4.1904. Magický dokument minulého století přinášející poselství Aiwasse pro Nový aeonu. Nabízí nové zákony pro vývoj lidské duše a jednání člověka. Zdá se, že naplnit myšlenky vnitřní svobody je úkolem Nového aeonu. Aeon je období trvající cca 2543 let (různé zdroje uvádí jiná čísla). Každý Aeon má specifickou energii podporující určitý úkol, nalezení vnitřní svobody je zjevně tím úkolem tohoto Aeonu.

Základní myšlenkou provázející tento dokument je:

AL: „Dělej co ty chceš, ať je cele zákon. Zákon je láska, láska pod vůlí.“

Jednoduše řečeno je tím míněno, že se člověk má orientovat na to, co opravdu chce a to činit s láskou. To je zákon, láska – AGAPE má stejnou číselnou hodnotu jako vůle – THELEMA, proto jsou si rovny. To, k čemu máme vůli, k tomu máme i lásku, k tomu jsme mocně přitahováni a tomu nelze vzdorovat. Vzdorujeme-li, cítíme bolest.

AL:I/22 „Nesvazujte nic! Vy sami nečiňte žádného rozdílu mezi jednou věcí & těmi ostatními, vždyť tudy kráčí bolest.“

Zdaří-li se nám v našem životě následovat tuto vůli, podaří se nám tak naplnit vnitřní smysl našeho života. Neznamená to, bezproblémový život, ale naplněný. Naplnit tuto vůli totiž znamená nepodléhat konformitě. Znamená to vystoupit z davu a být jedinečný. Vzpomeňte na jakýkoliv osud kohokoliv, koho považujete za takovou osobnost s naplnou vnitřní vůlí. A je jedno, je-li to Matka Tereza nebo Fredy Mercury. ...nečiňte žádného rozdílu mezi jednou věcí & těmi ostatními... Každý naplněný osud má svoji hodnotu.


Kartářky z EzoTV a jiné potvůrky podivné

Když mé oko poprvé spatřilo osoby za pultíkem míchajícím karty, myslela jsem si, že je to nějaká recese. Až po chvíli mi došlo, že není. Že to ti lidé myslí zcela vážně. Co mě překvapilo ještě více, byli lidé s důvěrou se obracející se svými dotazy na tyto věštce. Dnes už internetově profláknuté figury jako je Jolanda a Vlastík Plamínek slouží k veřejnému pobavení všemi možnými způsoby. Sestřihy jejich úžasných vystoupení figurují v mnoha různých klipech a youtuberských sestřizích. Fascinující!

Vzala jsem si z toho zásadní ponaučení: správná kartářka má být odbarvená blondýna s dámskými přednostmi alespoň č.5, na krku amulety všeho druhu a na rukou aspoň osm prstenů splývajících v jakéhosi boxera. Klienty je třeba zásadně oslovovat „drahoušku“ nebo „zlatíčko“. Pak už je úplně jedno co plácáte, jde to nejspíš samo :-)


Může se tarot naučit každý nebo k tomu potřebuji zvláštní schopnosti?

Dovolte mi zde vyjádřit svůj názor – tarot se nelze naučit, lze jej pouze studovat. Nikdy jsem nezískala pocit, že jej „umím“. Je to natolik rozsáhlý obor gnostického poznání, že se jej v pravdě naučit nelze. Není to obor, u kterého si můžete říci, „tak, teď už jsem se to naučila, už není co se učit“. Samozřejmě se může člověk naučit výkladu tarotu a hojně jej využívat. Z vlastní zkušenosti však vím, že i můj způsob uchopování výkladu se s plynoucím časem dost mění, a to je dobře, protože jinak by to bylo ustrnutí.

Pro zájemce o toto staré učení připojuji odkaz na Školu věšteckých umění v Brně, kde můžete získat mnoho cenných informací a podnětů ke studiu tarotu a příbuzných oborů. Rovněž doporučuji literaturu ke studiu tarotu a jeho symboliky v sekci odkazy.