"Pomůžu ti, aby sis pomohl sám…"


Odkazy   

Zde uvádím odkazy na stránky, knihy nebo filmy, které považuji za užitečné, nějakým způsobem mě obohatily a nebo pobavily, v nejlepším případě jsou 3in1.

Rodinné konstelace

Konstelační rituály - záznam přednášky, ve které je velmi jednoduše ukázáno, co jsou to konstelace v souvislosti s rituály.
 
 
Zájemcům o tuto metodu vřele doporučuji všechny knihy Berta Hellingera. Ve všech jsem si našla něco pro sebe.
 
Knihy Jana Bílého, který píše o metodě rodinných konstelací, lze také nalézt na Youtube jeho přednášky.
 
Přednáška na téma: "Vztahy třetího stupně"
Přednáška na téma: "Přechodové rituály I."
 

TAROT

Jak již bylo zmíněno v povídání o tarotu, jde především o setrvalé studium symboliky. Proto zde uvádím nejen zdroje informací, které se vztahují přímo k výkladu tarotu jako takovému, ale rovněž zdroje zabývající se nějakým okruhem věnujícím se podrobněji některé oblasti objasňující jakoukoliv symboliku.
 

Doporučená literatura ke studiu tarotu

Rozhodně mohu doporučit ke studiu veškeré knihy od Zuzany Antares pojednávající o tarotu. V poslední době začala Zuzka vydávat také tématické knihy pro jednotlivé nejčastější okruhy otázek jako jsou pratnerské vztahy, peníze a mám zprávy, že s tím nehodlá jen tak skončit. Osobně její knihy o tarotu považuji za jednoznačně nejlepší co na našem českém trhu v současné době je. Autorka totiž čerpá ze svých hlubokých znalostí kabaly, hebrejské abecedy, magie, alchymie, zkrátka je to čarodějnice par excellence. V jejím  případě tato slova rozhodně nejsou míněna jako urážka :-).

Zuzana Antares "Učebnice výkladu tarotu pro začátečníky a pokročilé"

Tato kniha je skvělá i pro opravdové začátečníky a je zaměřena obecně na tarotové karty jako takové a záměrně vyjímá Crowley tarot, což autorka také zmiňuje.

Zuzana Antares "Učebnice výkladu Crowley tarotu pro začátečníky i pokročilé"

Setkala jsem se s několika knihami s obdobným titulem, ovšem obsahově často zcela opomíjející podstatné nebo zjednodušující a nebo zkreslující a tím podávající nepravdivý nebo v lepším případě neúplný obraz.

Budu se nejspíš opakovat, ale to nevadí, v tomto případě rozhodně ne, protože tato kniha je dle mého názoru u nás jedinou knihou (kterou nenapsal Crowley sám), která opravdu pojednává o Crowleyho tarotu a o ničem jiném. Tedy literatura vhodná pro zájemce o hlubší poznání právě tohoto tarotu.

Zuzana Antares "Partnerský výklad tarotu a výklady na vztahy"

Zuzana Antares "Finanční výklady tarotu a výklady na práci"

Doporučená literatura ke studiu tarotu, kabaly a alchimistické texty

Aleister Crowley "Kniha Thothova"

Obsahuje popis jednotlivých karet Crowleyho tarotu od samotného Mistra Theriona (Aleister Crowley).

Eliphas Lévi "Dogma a rituál"

Klasické dílo jednoho z největších kabalistů a mágů.

Papus "Kabala"

Kniha pro zájemce o kabalu a její strom života, kterou považuji za jednu z těch srozumitelnějších.

Doporučená literatura ke studiu symbolismu

Symbolismus lidského těla

Annick de Souzenelle "Symbolismus lidského těla"

Velmi důkladný a detailní rozbor symboliky lidského těla s propojením symboliky Starého zákona v původním znění, tedy s hebrejskými významy slov. Trochu náročnější čtení, ovšem velmi 'výživné'.

Rüdiger Dahlke "Nemoc jako Symbol"

Výkladový slovník významů a příznaků psychosomatických chorob. Rozebírá jednotlivé symptomy z hlediska symboliky tělsné roviny, roviny příznaků, principiálních planetárních vztahů a nabízí možnosti ke zpracování daného tématu.

 

Fulcanelli "Příbytky filosofů I a II"

Dvoudílné pojednání o alchymii. Nejlépe snad vystihuje dílo Fulcanelliho toto prohlášení starých mistrů alchymistických: "Naše knihy nejsou psány pro všechny, ačkoliv všichni jou povoláni k tomu, aby je četli." Každý alchymistický text je mnohrstevnatý a záleží spíše na míře pochopení čtenáře, jak bude knihu vnímat a co si z ní odnese, než na díle samotném.

Fulcanelli " Tajemství katedrál"

Podobně jako u Příbytků filosofů, i zde platí obdobné, jen vzhledem k tématu - symbolika skrytá v architekruře katedrál.

Emma Jungová, Marie-Louise von Franz "Legenda o grálu"

Hlubinně psychologický výklad středověké legendy.


Moje oblíbená beletrie

Carlos Castaneda "Učení Dona Juana"
Knihy Carlose Castanedy zásadním způsobem ovlivnily mé vnímání tohoto světa. Četla jsem je několikrát, zejména první čtyři díly, a pokaždé v nich našla pro sebe "novum". V jeho knihách jsem pro sebe našla velmi nekonvenční pohled na život a na svět, který je použitelný i za předpokladu, že se člověk neumí stát čarodějem a šamanem.