"Pomůžu ti, aby sis pomohl sám…"


Rodinné konstelace, Kineziologie One-Brain a Tarot

Tyto stránky jsou věnovány Rodinným konstelacímKineziologii One-Brain a Tarotu v hermetickém podání. Tři metody, promlouvající k nám každá z jiného úhlu pohledu. Každý z těchto úhlů pohledu nás po svém obohacuje. Všechny znalosti a dovednosti nabyté při učení se těmto metodám se v mé práci nesporně prolínají, každá z těchto metod mě hluboce ovlivnila a změnila mi život, za což cítím hlubokou vděčnost.


Synkretismus

Nezáleží na tom, odkud k nám poznání přijde. Důležité je, aby bylo pro nás uchopitelné. Chovám stejnou úctu ke všem třem metodám, a pociťuji velikou vděčnost za životní změnu, kterou mi tyto metody v synkrezi umožnily a nadále umožňují. 
V této souvislosti bych ráda použila slova z díla Umberta Eca:     

“...synkretismus znamená uznání jediné Tradice, jež prochází všemi náboženstvími,vším věděním, všemi filosofiemi a sytí je. Moudrý není ten, kdo rozlišuje, ale naopak kdo k sobě přikládá cáry světla, aniž by dbal, odkud přicházejí...”

Umberto Eco „Foucaultovo kyvadlo“